• P1020595

  • IMG_0070

  • IMG_0053

  • IMG_0124 (1)

Container văn phòng feet

Giá: Liên hệ

Container văn phòng 40 feet thiết kế theo yêu cầu

Hệ thống điện, line mạng, điện thoại đầy đủ

2 điều hòa

tường trần ốp nhựa, lót cách nhiệt cách âm

Sản phẩm khác